Αρθροσκόπηση

 • Διαγνωστικές αρθροσκοπική
 • Αρθροσκόπηση-συνδεσμοπλαστική πρόσθιου χιαστού συνδέσμου
 • Αρθροσκόπηση-αποκατάσταση οπισθιου χιαστού συνδέσμου και οπίσθιας έξω γωνίας
 • Αρθροσκόπηση-αποκατάσταση συνδεσμικών ρήξεων
 • Αρθροσκόπηση γόνατος (συνδεσμοπλαστικές, αποκατάσταση μυοτενόντιων και χόνδρινων βλαβών)
 • Αρθροσκόπηση ώμου (αποκατάσταση-συρραφή μυοτενόντιων και χόνδρινων βλαβών)
 • Αρθροσκόπηση ισχίου
 • Αρθροσκόπηση ποδοκνημικής (αποκατάσταση χόνδρινων και συνδεσμικών βλαβών)

Κατά τη χειρουργική διαδικασία της αρθροσκόπησης, γίνεται μέσω μιας μικρής κάμερας επισκόπηση της άρθρωσης. Η αρθροσκόπηση δίνει τη δυνατότητα στο χειρουργό να αποκτήσει μια σαφή εικόνα του εσωτερικού της άρθρωσης, πράγμα που βοηθά στην καλύτερη διάγνωση και θεραπεία των προβλημάτων της.

Κατηγορίες αρθροσκόπησης αποτελούν:

 • Αρθροσκόπηση γόνατος
 • Αρθροσκόπηση ώμου
 • Αρθροσκόπηση ισχίου
 • Αρθροσκόπηση ποδοκνημικής
 • Αρθροσκόπηση καρπού

Η αρθροσκόπηση πραγματοποιείται γίνεται μέσω πολύ μικρών τομών. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, το αρθροσκόπιο εισάγεται στην άρθρωση και στέλνει στην οθόνη εικόνα. Ο χειρουργός έτσι μπορεί να δει λεπτομερώς όλες τις δομές της άρθρωσης, και να διορθώσει ή να αφαιρέσει από την περιοχή κατεστραμμένο ιστό. Η επέμβαση διαρκεί 1 -2 ώρες και εξαρτάται από τα ευρήματα και την απαραίτητη θεραπεία. Μαζί με το χρόνο ετοιμασίας του ασθενούς πριν το χειρουργέιο, καθώς και την ανάνηψή του μετά το πέρας της επέμβασης, ο συνολικός χρόνο παραμονής στο χειρουργείο ανέρχεται στις 2-3 ώρες.

Η αρθροσκόπηση είναι πολύ χρήσιμη ως προς τη διάγνωση και αντιμετώπιση νοσημάτων και κακώσεων που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη συνδέσμων, οστών και τενόντων. Μερικά παραδείγματα αναφέρονται παρακάτω:

 • Υμενίτιδα
 • Φλεγμονές
 • Οξεία ή χρόνια τραύματα
 • Κατάγματα εντός των αρθρώσεων
 • Αρθρίτιδα

Για την αρθροσκόπηση εφαρμόζεται αναλόγως την περίπτωση τοπική ή ελαφριά γενική αναισθησία ή συνδυασμός των δύο.

Πιθανές επιπλοκές μπορεί να υπάρξουν όμως συμβαίνουν σπάνια και μπορούν να θεραπευθούν.

Μετά το χειρουργείο μπορεί να προκύψουν τα εξής προβλήματα:

 • Πυρετός
 • Ρίγος
 • Θρόμβωση
 • Φλεγμονή
 • Συσσώρευση αίματος
 • Ερυθρότητα και οίδημα γύρω από την περιοχή