Μελέτη της απόπτωσης των περιφερικών λεμφοκυττάρων ως δείκτη αξιολόγησης της συγκέντρωσης τοξικών μεταβολιτών στους αθλητές

Μελέτη της απόπτωσης των περιφερικών λεμφοκυττάρων ως δείκτη αξιολόγησης της συγκέντρωσης τοξικών μεταβολιτών στους αθλητές

Η απόπτωση είναι μία διεργασία προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου που συμβαίνει σε πολυκυτταρικούς οργανισμούς. Είναι μια φυσιολογική διεργασία που είναι απαραίτητη...