Θεραπεία Τραυματικών Παθήσεων

  • Επισκληριδιοσκοπήσεις
  • Μικροδισκεκτομές
  • Πεταλεκτομές
  • Σπονδυλοδεσία

Τραυματικές παθήσεις κατάγματα ενηλίκων:

  • Αποκατάσταση καταγμάτων κάτω άκρων

• Ισχίου
• Γόνατος
• Μηριαίου
• Κνήμης
• Ποδοκνημικής

  • Αποκατάσταση καταγμάτων άνω άκρων

• Βραχιονίου
• Αγκώνος
• Αντιβραχείου
• Πηχεοκαρπικής
• Άκρας χειρός

  • Κατάγματα πυελικού δακτυλίου-κοτύλης
  • Εφαρμογή ανοικτής ή κλειστής ανάταξης καταγμάτων εσωτερικής οστεοσύνθεσης με ποικίλες μεθόδους και υλικά ανάλογα της μορφής του κατάγματος ή/και τοποθέτηση ειδικών γυψεπιδέσμων